لطفا صبر کنید ...درباره ما

باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا


320x179 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپاباشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، به‌منظور دسترسی شما به خدمات دندان‌پزشکی مطمئن ایجاد شده است.

شما می‌توانید با استفاده از راهنماهای کاربردی، درمان‌های مورد نیاز خود را از مراکز دندان‌پزشکی همکار باشگاه دریافت نمایید.

با توجه به عضویت شما در طرح بیمه عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد، شرایط بهره‌مندی از خدمات باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا برایتان فراهم شده است.

مزایای عضویت در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، عبارتند از:

1- ارزش خدمات دندان‌پزشکی انجام شده، بر مبنای تعرفه مصوب سندیکای بیمه است.

2- کیفیت خدمات دندان‌پزشکی انجام شده بر مبنای استانداردهای علمی، تضمین‌شده است.

3- مراکز دندان‌پزشکی انجام‌دهنده خدمات، تحت نظارت و ارزیابی قرار دارند.

4- اعضای باشگاه به پرونده دندان‌پزشکی خود دسترسی دارند.

5- در موارد اورژانس دندان‌پزشکی، انجام درمان‌های فوری برای اعضای باشگاه فراهم خواهد شد.

6- مرکز مشاوره و پیام باشگاه، بطور مستمر پاسخگوی اعضای خود بوده و به پیشنهاد ارایه شده ترتیب اثر داده می‌شود.

Dent Aspa 03 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

1- اعضـــای باشــــگاه می‌تواننـــد بدون محــدودیت و تا سقف اعتبار معین‌شده، از کلیه خدمات دندان‌پزشکی همچون ارتودنسی، ایمپلنت، زیبایی و نظایر آن بهره‌مند شوند.

2- خدمات دندان‌پزشکی در شبکه‌ایی از مطب‌ها و کلینیک‌های دندان‌پزشکی همکار، با رعایت ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اعضاء باشگاه عرضه می‌شود.

3-موارد شکایت از کیفیت درمان در کمیسیون فنی دندانپزشکان باشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که به تشخیص کمیسیون فنی، شکست درمان ناشی از قصور مرکز انجام دهنده خدمات باشد،آن مرکز موظف به انجام درمان بدون دریافت هزینه اضافه است.

Dent Aspa 06 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

تعرفه‌ها

برخلاف طرح‌های رایج تخفیف دندان‌پزشکی، تعرفه‌ها در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، بر اساس واقعیت‌ها طراحی و اجرا می‌شوند تا؛

1- مراکز دندان‌پزشکی با استفاده از مواد مرغوب، درمان با کیفیتی را به اعضاء باشگاه ارائه کنند.

2- مراکز دندان‌پزشکی، ارائه خدمات به اعضاء باشگاه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

بنابراین در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، انجام خدمت با کیفیت، نرخ منصفانه، پاسخگویی مستمر و جلب رضایت اعضاء مهم‌ترین تعهدات ما است.

Dent Aspa 04 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

مراکز دندان‌پزشکی همکار طرح

از بین مراکز دندان‌پزشکی موجـــود، گــــروهی از کلینیک‌ها و مطب‌های منتخب برای پاسخگویی و همراهی شناسایی شده‌اند که در آنها؛

1- استریلیزاسیون دقیـــق تجهیــــزات و لــــوازم برای جلوگیری از هرگونه عفونت و یا رخداد نامطلوب انجام می‌شود.

2- خوشروترین تیــــــــم‌های پذیــــــرش، در محیطــــی صمیمانه پاسخگوی شما خواهند بود.

3- مجرب‌ترین دندان‌پزشکان و دستیاران دوره دیده  به شما خدمت‌رسانی می‌کنند.

نحوه بهره‌مندی از خدمات

کارت شناسایی مبین عضویت‌تان در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا است. با ارائه این کارت به واحد پذیرش هر یک از مراکز همکار باشگاه، می‌توانید برای دریافت خدمات اقدام کنید.

به خاطر داشـــــته باشید با دسترسی که به شـــما داده شــــده می‌توانیـــــد از طریق وب ســـایت www.phpco.ir ؛

1- نزدیک‌ترین مرکز دندان‌پزشکی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2- برای مراجعـــــه به آن، معرفــــی‌نامه‌تان را خودتان صــــادر کنید و یا در هنگام مراجعه به مرکز معرفی نامه‌تان را دریافت کنید.

3- به اطلاعات پرونده دندان‌پزشکی خود و خانواده تحت پوشش‌تان دسترسی داشته باشید.

4- از اطلاعات پرونده دندان‌پزشکی‌تان، رونوشتی برای خود تهیه کنید.

5- برای جلوگیری از تهیه عکس‌های رادیولوژی تکراری، سوابق آن را به دندان‌پزشکان بعدی ارائه نمایید.

به محض پایان کار در هر مرکز وثبت آن در سامانه، نتیجه درمان انجام شده و هزینه قابل پرداخت بصورت پیامک برای شما ارسال می‌شود.

باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، به‌منظور دسترسی شما به خدمات دندان‌پزشکی مطمئن ایجاد شده است.

شما می‌توانید با استفاده از راهنماهای کاربردی، درمان‌های مورد نیاز خود را از مراکز دندان‌پزشکی همکار باشگاه دریافت نمایید.

با توجه به عضویت شما در طرح بیمه عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد، شرایط بهره‌مندی از خدمات باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا برایتان فراهم شده است.

Dent Aspa 01 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

مزایای عضویت در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، عبارتند از:

1- ارزش خدمات دندان‌پزشکی انجام شده، بر مبنای تعرفه مصوب سندیکای بیمه است.

2- کیفیت خدمات دندان‌پزشکی انجام شده بر مبنای استانداردهای علمی، تضمین‌شده است.

3- مراکز دندان‌پزشکی انجام‌دهنده خدمات، تحت نظارت و ارزیابی قرار دارند.

4- اعضای باشگاه به پرونده دندان‌پزشکی خود دسترسی دارند.

5- در موارد اورژانس دندان‌پزشکی، انجام درمان‌های فوری برای اعضای باشگاه فراهم خواهد شد.

6- مرکز مشاوره و پیام باشگاه، بطور مستمر پاسخگوی اعضای خود بوده و به پیشنهاد ارایه شده ترتیب اثر داده می‌شود.

1- اعضـــای باشــــگاه می‌تواننـــد بدون محــدودیت و تا سقف اعتبار معین‌شده، از کلیه خدمات دندان‌پزشکی همچون ارتودنسی، ایمپلنت، زیبایی و نظایر آن بهره‌مند شوند.

2- خدمات دندان‌پزشکی در شبکه‌ایی از مطب‌ها و کلینیک‌های دندان‌پزشکی همکار، با رعایت ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اعضاء باشگاه عرضه می‌شود.

3-موارد شکایت از کیفیت درمان در کمیسیون فنی دندانپزشکان باشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که به تشخیص کمیسیون فنی، شکست درمان ناشی از قصور مرکز انجام دهنده خدمات باشد،آن مرکز موظف به انجام درمان بدون دریافت هزینه اضافه است.

Dent Aspa 08 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

تعرفه‌ها

برخلاف طرح‌های رایج تخفیف دندان‌پزشکی، تعرفه‌ها در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، بر اساس واقعیت‌ها طراحی و اجرا می‌شوند تا؛

1- مراکز دندان‌پزشکی با استفاده از مواد مرغوب، درمان با کیفیتی را به اعضاء باشگاه ارائه کنند.

2- مراکز دندان‌پزشکی، ارائه خدمات به اعضاء باشگاه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

بنابراین در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا، انجام خدمت با کیفیت، نرخ منصفانه، پاسخگویی مستمر و جلب رضایت اعضاء مهم‌ترین تعهدات ما است.

مراکز دندان‌پزشکی همکار طرح

از بین مراکز دندان‌پزشکی موجـــود، گــــروهی از کلینیک‌ها و مطب‌های منتخب برای پاسخگویی و همراهی شناسایی شده‌اند که در آنها؛

1- استریلیزاسیون دقیـــق تجهیــــزات و لــــوازم برای جلوگیری از هرگونه عفونت و یا رخداد نامطلوب انجام می‌شود.

2- خوشروترین تیــــــــم‌های پذیــــــرش، در محیطــــی صمیمانه پاسخگوی شما خواهند بود.

3- مجرب‌ترین دندان‌پزشکان و دستیاران دوره دیده  به شما خدمت‌رسانی می‌کنند.

Dent Aspa 07 320x213 - باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا

نحوه بهره‌مندی از خدمات

کارت شناسایی مبین عضویت‌تان در باشگاه سلامت دهان و دندان آسپا است. با ارائه این کارت به واحد پذیرش هر یک از مراکز همکار باشگاه، می‌توانید برای دریافت خدمات اقدام کنید.

به خاطر داشـــــته باشید با دسترسی که به شـــما داده شــــده می‌توانیـــــد از طریق وب ســـایت www.phpco.ir ؛

1- نزدیک‌ترین مرکز دندان‌پزشکی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2- برای مراجعـــــه به آن، معرفــــی‌نامه‌تان را خودتان صــــادر کنید و یا در هنگام مراجعه به مرکز معرفی نامه‌تان را دریافت کنید.

3- به اطلاعات پرونده دندان‌پزشکی خود و خانواده تحت پوشش‌تان دسترسی داشته باشید.

4- از اطلاعات پرونده دندان‌پزشکی‌تان، رونوشتی برای خود تهیه کنید.

5- برای جلوگیری از تهیه عکس‌های رادیولوژی تکراری، سوابق آن را به دندان‌پزشکان بعدی ارائه نمایید.

به محض پایان کار در هر مرکز وثبت آن در سامانه، نتیجه درمان انجام شده و هزینه قابل پرداخت بصورت پیامک برای شما ارسال می‌شود.


©کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تامین سلامت ملائک می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع می باشد.

جشنواره عید تا عید
 
اطلاعات بیشتر
 کلیه کلینیک ها در ایام تعطیلی شهر تهران آماده خدمت رسانی می باشند