باشگاه مشتریان زنجیره مراکز دندانپزشکی (زمرد):

باشگاه مشتریان به پاس قدردانی از اعتماد مشتریان وفادار با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتباط صمیمی و پویا با ایشان و همچنین ارائه خدمات و امکانات ویژه به این مشتریان تاسیس شده است.

شرایط عضویت در باشگاه مشتریان:

  • شما می توایند از طریق خرید برای دیگران امتیاز خود را افزایش دهید.

  • رعایت قوانین و مقررات باشگاه برای همه مشتریان عضو باشگاه الزامی است و اقدامات خارج از قوانین باشگاه، منجر به غیر فعال شدن نام کاربری مشتری مذکور خواهد گردید.

  • قوانین باشگاه قابل تغییر است و جهت مشاهده قوانین به روز، مرجع اصلی، وب سایت باشگاه می باشد.

  • کلیه خدمات رایگان باشگاه، به تمامی محصولات هم قدیم و هم محصولات جدید خریداری شده پس از دریافت کارت عضویت تعلق می گیرد.

  • خدمات باشگاه به تمامی همراهان گرامی در سراسر کشور تعلق خواهد گرفت.

  • خدمات رایگان باشگاه صرفا به محصولی تعلق می‌گیرد که به نام مشتری عضو باشگاه خریداری شده است.

  • جهت استفاده از امتیازات کسب شده ، 1 سال فرصت دارید، بعد از آن تاریخ امتیازات  پاک می شود

خدمات باشگاه مشتریان:

جدول امتیازات فعالیت های باشگاه:

عنوان

امتیاز

شرط

امتیاز به ازای مطالعه هر نوشته

2

ماندن 200 ثانیه

امتیاز به ازای مشاهده صفحه محصول

2

ماندن 200 ثانیه

میزان امتیاز به معرفی کننده

1000

 

امتیاز به ازای پذیرش هر نظر

10

 

امتیاز به ازای پذیرش نظر خریدار محصول

20

 

امتیاز به ازای ثبت نام کاربر

100

 

امتیاز به ازای بازدید روزانه

1

ماندن 200 ثانیه

میزان تخفیف خریدار با کد معرف

15%

 
   

هم اکنون عضو باشگاه شوید