منشور اخلاقی زنجیره مراکز دندانپزشکی (زمرد)

رسول اکرم(ص):“همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم.“


ما مدیران و کارکنان مراکز دندانپزشکی (زمرد) در راستای تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعه کنندگان بر باورهای زیر هم پیمان می شویم.
۱-خود را به عنوان خدمتگذار جامعه،آماده خدمت دلسوزانه به مراجعین دانسته،کرامت انسانی آنان را ارج نهاده،همواره حدیث “کلکم راع و کلکم مسئول“ را الگوی عملی خویش قرار دهیم.
۲-ما مفتخریم که حفظ و ارتقاء سلامت را به عنوان“ارزشمند ترین نعمت الهی“ بر عهده ما نهاده شده پس باید برای تندرستی و بهداشت نسل حاضر و نسل های آینده کوشش نماییم.
۳-با مطالعه ی مستمر و آشنایی با جدید ترین فناوری های روز،در راستای ارتقاء سلامت جامعه تلاش کنیم.
۴-خدمت مان همواره مزین به صداقت،امانت داری،رازداری،نظم و سرعت،عدالت و رفتار یکسان با مراجعین،تسلط بر قوانین،انتقادپذیری و دوری از مفاسد اداری باشد.
۵-با حضور منظم در محل کار،رعایت نظام اداری و پوششی مناسب و آراسته موافق با فرهنگ اسلامی،بهترین روش ها را با ارایه خدمات مطلوب به کار گیریم.
۶-در حفظ اموال و تجهیزات اداری کوشا بوده،از مسئولیت و اختیارات خود به طور صحیح استفاده نموده و در همه امور خداوند را شاهد و ناظر بدانیم.
۷-از نظر ها،پیشنهادات و انتقاد های مراجعه کنندگان در راستای بهبود فرآیند ها،ارتقاء ارائه خدمات و افزایش رضایت مندی استقبال نماییم.
۸ـبا روی گشاده،تواضع،فروتنی و ارتباط مناسب تلاش کنیم تصویری مثبت از“بهداشت و سلامتی“در ذهن شهروندان ایجاد نماییم و به خواسته های منطقی ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود پاسخ دهیم.