آیا تعرفه ها در تمامی مراکز طرح زمرد یکسان می باشد؟

بله ،تعرفه در تمامی مراکز طرح زمرد به صورت یکسان بوده و هیچ گونه مبلغ اضافی از مراجعین محترم بابت خدمات دریافت نمی گردد.

4/5 - (7 امتیاز)