دندانهای دائمی فرزند من پشت دندانهای شیری می آیند. باید چکار کنم؟

در بسیاری از موارد طبیعت از این وضعیت مراقبت می کند. زبان با رویش دندان های جدید را به جلو می راند و باعث لایه برداری دندان های شیری می شود و نیازی به درمان نیست. با این حال ، شرایطی وجود دارد که دندان های شیری باید کشیده شوند. اگر نگران هستید ، از صحبت با دندانپزشک اطفال خود دریغ نکنید.

Rate this faq