دندان های شیری فقط موقتی هستند ، چرا باید به آنها اهمیت دهیم؟

دندان های شیری  کودک شما نه تنها به کودک اجازه می دهد تا بطور طبیعی غذا را  بجود و به وضوح صحبت کند ، بلکه فضا را برای دندان های دائمی که در زیر آنها رشد می کند ، ذخیره می کند.

حفره روی دندان های شیری کودکان می تواند به بافت های اطراف گسترش یابد و باعث تورم و درد شود. عفونت همچنین می تواند به دندان دائمی که در زیر آن ایجاد می شود آسیب برساند یا به اعصاب عمیق برسد که بعداً ممکن است به کانال ریشه نیاز داشته باشد.

Rate this faq