چه زمانی باید کودکان مسواک زدن خود را شروع کنند؟

کودکان خردسال مهارت لازم برای مسواک زدن موثر را ندارند. والدین با تشویق کودکان می توانند از نخ دندان کشیدن و مسواک زدن فرزندان خود تا حدود 7 تا 8 سالگی نظارت کنند.

Rate this faq